Vispārīgie noteikumi

Laipni lūdzam izmantot MASCUS interneta pakalpojumus vietnē www.mascus.lv (turpmāk tekstā - interneta pakalpojums). Izmantojot un/vai reģistrējoties Interneta pakalpojumam, Jūs piekrītat ievērot zemākminētos noteikumus, tādēļ lūdzam Jūs tos rūpīgi pārskatīt. Vispārējie noteikumi ir tulkoti vairākās valodās. Gadījumā, ja pastāv pretrunas starp tulkoto versiju un holandiešu valodas versiju, jāievēro holandiešu valodas noteikumi. Citu dalībnieku, izņemot MASCUS, vispārējie noteikumi, tiek izslēgti.

1. Vispārīga informācija par interneta pakalpojumu

Šis interneta pakalpojums ir interneta vietne, kurā tās lietotāji var atrast, iegādāties vai pārdot smago un speciālo tehniku. Interneta vietnē tiek regulāri atjaunota informācija par vadošo ražotāju un vairumtirgotāju lietoto smago un speciālo tehniku. Privātajiem pārdevējiem ir iespēja ievietot sludinājumu, tādējādi interneta pakalpojums saved kopā pircējus un pārdevējus.
Interneta pakalpojuma izveidošanas mērķis ir publicēt lietotu transportlīdzekļu un tehnikas sludinājumus internetā. Pārdošanas līgums, kas attiecas uz lietoto transportlīdzekli vai tehniku (“objekts”), kas tiek piedāvāts pārdošanai vai pirkšanai interneta pakalpojumā, tiek tiešā veidā sagatavots un noslēgts starp pārdevēju un pircēju. MASCUS nekādā veidā nav saistīts ar darījumu vai pirkuma līgumu. MASCUS nav atbildīgs par interneta pakalpojumam iesniegto informāciju.
Interneta pakalpojumā publicēto sudināumu mērķis ir tikai informēt. Lai arī MASCUS vēlas, lai pārdevēji, kuri izmanto interneta pakalpojumu, ir uzmanīgi un rīkojas godprātīgi, MASCUS nevar garantēt, ka datos, ko sniedz pārdevēji, nav kļūdu. Pirms iegādāties objektu, kas tiek pārdots interneta pakalpojumu vietnē, pircējam ir pienākums kopā ar pārdevēju pārbaudīt visu informāciju, kas var ietekmēt pircēja lēmumu. Pērkot lietotu preci interneta pakalpojumu vietnē, pircējam jābūt tikpat uzmanīgam kā pērkot līdzīgu preci pēc sludinājuma laikrakstā.
Ja esat izlēmis iegādāties lietotu transportlīdzekli vai tehniku, izmantot finansu vai transporta pakalpojumus vai jebkuru citu pakalpojumu, kas publicēts interneta pakalpojumu vietnē, Jūsu līguma partneris ir preces pārdevējs, nevis MASCUS.

2. Lietotāja reģistrācija interneta pakalpojumu vietnē

Ja vēlaties reģistrēties kā lietotājs MASCUS interneta pakalpojumam, ievadiet pieprasītos lietotāja datus un piekrītiet ievērot noteikumus, kas ir pieejami izlasīšanai pirms lietotāja reģistrēšanās (caur saīsni).
MASCUS saglabās Jūsu sniegto informāciju, kas nozīmē, ka Jums nav nepieciešams datus ievadīt ikreiz, kad izmantosiet interneta pakalpojumu. Ikvienam, kurš reģistrējas kā lietotājs interneta pakalpojuma vietnē, jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Piekrītot noteikumiem par interneta pakalpojuma lietošanu, Jūs apliecināt, ka informācija, ko sniedzat, ir pareiza, un ka piekrītat nekavējoties informēt MASCUS pa e–pastu, ja Jūsu dati mainās. MASCUS patur tiesības atteikt reģistrāciju, nesniedzot nekādu pamatojumu. MASCUS var liegt lietotāja pieeju, ja sniegtā informācija ir nepietiekama vai kļūdaina vai neesat paziņojis par izmaiņām. MASCUS var arī liegt jums tiesības izmantot interneta pakalpojumu un dzēst Jūsu profilu, ja neievērosiet lietošanas noteikumus. Mascus rīcībā ir arī tiesiskie aizsardzības līdzekļi, ko nosaka likums.
Lai izmantotu interneta pakalpojums, Jums nepieciešams lietotājvārds un parole, kas jāsaglabā drošā vietā, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi. Jums kā interneta pakalpojuma lietotājam ir nekavējoties ar e-pasta starpniecību jāpaziņo MASCUS, ja trešā persona ir ieguvusi piekļuvi Jūsu lietotājvārdam uni parolei. Līdz brīdim, kad ziņa tiek saņemta, Jūs esat atbildīgs par interneta pakalpojuma izmantošanu ar savu lietotājvārdu un paroli, pat ja to Jūsu vārdā dara netiesīga persona.

3. Datu aizsardzība un sīkdatņu izmantošana

MASCUS respektē lietotāja privātumu un ar iespējamiem komerciāliem līdzekļiem cenšas nepieļaut neatbilstošu personas datu izmantošanu, kas tiek iesniegti interneta pakalpojumā.
MASCUS var izmantot un nodot klientu informāciju (piemēram, vārds un e-pasta adrese) trešajām personām, ja vien lietotājs nav aizliedzis šādu datu nodošanu reģistrācijas laikā. Datus var nodot tehnikas piederumu piegādātājiem, papildus produktu piegādātājiem, finansēšanas pakalpojumu servisiem vai citiem piegādātājiem pēc MASCUS ieskatiem.
Dati tiek nodoti, ievērojot tiesības un pienākumus, kas minēti spēkā esošajos tiesību aktos.
Papildu informāciju var atrast sadļā „Vispārējie noteikumi”,kas ietver informāciju par Mascus sīkdatņu izmantošanu. Reģistrējoties kā interneta pakalpojuma lietotājs, Jūs piekrītat šai konfidencialitātes politikai, tai skaitā Mascus sīkfailu izmantošanai.

4. Sludinājuma ievietošana

Sludinājums, ko sūtāt MASCUS, tiek uztverts kā pieprasījums ievietot šo sludinājumu interneta pakalpojuma vietnē. Pārdevēja pienākums ir norādīt, kurā kategorijā vietnes sludinājums ir jāpublicē; MASCUS mājas lapu sarakstos, Mascus Plus (pārdevēja paša lietotās tehnikas sarakstā savā tīmekļa vietnē) un/vai pārdevēja paša interneta/ārtīkla pakalpojumā.
Interneta pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par to, vai ir ieguvis nepieciešamās atļaujas ievietot saturu interneta pakalpojumā. Sludinājuma saturs nedrīkst pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības vai citas personas vai organizācijas tiesības, un tas nedrīkst saturēt pārskatus vai materiālu, kura publicēšana var padarīt MASCUS atbildīgu par zaudējumu atlīdzināšanu. Interneta pakalpojuma lietotājs pilnībā kompensē MASCUS nodarīto kaitējumu, ja saturs neatbilst šiem noteikumiem.
Ja kādu iemeslu sludinājumu nav iespējams publicēt, MASCUS sazināsies ar pārdevēju pa e-pastu. MASCUS patur tiesības dzēst saturu uzreiz bez brīdinājuma un izbeigt pārdevēja vai pircēja interneta pakalpojuma lietošanas tiesības, ja, saskaņā ar MASCUS vērtējumu, pārdevējs vai pircējs lieto interneta pakalpojumu nekorekti. Priekšnoteikumi katra sludinājuma publicēšanai ir jāvērtē atsevišķi.
Sludinājums var attiekties tikai uz vienu objektu (lietotu transportlīdzekli vai lietotu tehniku).
Pārdevēja pienākums ir nodrošināt, ka sludinājums satur precīzu preces aprakstu un tiek sniegta pietiekama informāciju par preci, tās stāvokli un citiem faktoriem, kas ir svarīgi pircējam saskaņā ar godīgas tirdzniecības noteikumiem. Izmantojot interneta pakalpojumu, Jūs apstiprināt informāciju par cenu, garantijām un citām informācijas detaļām, ko sniedz Jūsu sludinājums.
Jūsu pienākums ir informēt MASCUS, ja sludinājumā ievietotā prece ir pārdota, lai Jūsu sludinājumu varētu izņemt.
MASCUS ir tiesīgs rediģēt, klasificēt un kopēt visu vai daļu Jūsu sludinājuma teksta interneta pakalpojumā un brīvi izmantot to darījumos.
MASCUS nav spējīgs pārbaudīt, vai piegādātāju sniegtā informācija atbilst īstenībai. Tādēļ informācijas sniedzējs ir pilnībā atbildīgs par izmaksām vai zaudējumiem, kas varētu rasties gadījumā, ja iesniegta nekorekta informācija. Sludinājuma publikāciju ir iespējams aizturēt jebkurā laikā. Maksa par sludinājuma publicēšanu netiks piemērota, ja sludinājums tiek atcelts pirms tā publicēšanas.
Sakarā ar MASCUS intervāliem līdz indeksu datiem un drošības pasākumiem, apmaksāto sludinājumu saturs interneta pakalpojumā neparādās uzreiz. Indeksēšanas intervāli var atšķirties atkarībā no servera noslogojuma. MASCUS klientu sludinājumi parasti uzrādās vietnē dažu stundu laikā. Lai nodrošinātu mūsu klientu un apmeklētāju drošību, privātie sludinājumi tiek pārbaudīti pret krāpniecisku, maldinošu vai nelikumīgu saturu. Šī pārbaude var ilgt līdz pat 72 stundām, līdz brīdim, kad sludinājums ir redzams MASCUS interneta pakalpojuma vietnē.
MASCUS ir jāatgriež publicēšanas maksa, ja Mascus nespēj nopublicēt apstiprinātu sludinājumu. Kompensācija par nepublicētu sludinājumu ir vienāda ar publicēšanas izdevumiem. Sludinājuma maksa netiek atgriezta, ja publicēšanu iespaido faktori, ko MASCUS nevar ietekmēt, vai tādu iemeslu dēļ, ko MASCUS nevar paredzēt un novērst.

5. Maksājumi un norēķini

Reģistrēšanās, sludinājumu apskatīšana, sazināšanās ar pārdevēju un jautājumu uzdošana ir bezmaksas pakalpojumi.
Sludinājumu publicēšana ir maksas pakalpojums. Maksa par sludinājuma publicēšanu tiek noteikta pēc esošā cenrāža. Visām cenām MASCUS cenrādī tiek pievienots PVN.
MASCUS interneta pakalpojumam iesūtītā sludinājuma publicēšana ir atkarīga no tā apmaksas. Sludinājumu publicēšanu var apmaksāt, izmantojot internetabankas pakalpojumus, žiro, bankas pārskaitījumu vai kredītkarti. MASCUS sākumlapā ir saīsnes uz internetbankām. Neviens sludinājums netiks publicēts pirms tā apmaksas. Līguma klienti, kas regulāri tirgojas ar transportlīdzekļiem un tehniku, saņem ikmēneša rēķinu, vadoties pēc cenrāža vai vienošanās.

6. Sludinājuma informācija par transportlīdzekļiem un iekārtām

MASCUS vēlas uzsvērt lietotājam, ka interneta pakalpojumā publicētie dati par transportlīdzekļiem un iekārtām nāk no pārdevējiem. Informācija par preces paredzamo stāvokli ir balstīta uz pārdevēja subjektīvu vērtējumu un atspoguļo pārdevēja paša izpratni par preces stāvokli.
Dati par izmantotā transportlīdzekļa/iekārtas stāvokli tādējādi netiek balstīti uz neatkarīga un neitrāla novērotāja vērtējumu. MASCUS neatbild par preces apraksta atbilstību īstenībai.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

Lietotājs atzīst, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz tīmekļa vietnēm, domēni, subdomēni, dizains, teksts, saturs, attēli, logo, MASCUS preču zīmes, programmatūra un programmu materiāli pieder Mascus, izņemot reklāmu un sludinājumu saturu, un lietotājs skaidri atsakās no jebkādas tiesībām attiecībā uz šādu intelektuālo īpašumu. Ja vien MASCUS nav skaidri devis rakstisku atļauju, lietotāji nedrīkst izplatīt, publicēt, atveidot, darīt pieejamu sabiedrībai vai komerciāli vai citādi izmantot aizsargājamo materiālu.

8. Zaudējumu kompensācija un atbildības ierobežošana

MASCUS negarantē, ka Interneta pakalpojums darbosies bez kļūdām vai ka Interneta pakalpojums un tā serveri ir brīvi no datorvīrusiem un citām kaitīgām mehānismiem. MASCUS nevar saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas no kļūdām, datorvīrusiem vai citiem kaitīgiem mehānismiem.
Ja Interneta pakalpojuma izmantošana rada vajadzību labot vai mainīt aprīkojumu vai datus, MASCUS nav atbildīgs par šādām izmaksām. MASCUS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot interneta pakalpojumu vai interneta pakalpojuma kļūdainas darbības rezultātā.
Ja ir radusies kļūda MASCUS maksas pakalpojumu nodrošināšanas laikā, MASCUS var izvēlēties vai nu izlabot kļūdu, vai nu atgriezt sludinājuma ievietotājam naudu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar to summu, ko lietotājs ir samaksājis par MASCUS interneta pakalpojuma lietošanu. MASCUS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies radīti lietotājam vai trešajai personai, ko MASCUS nevarēja paredzēt.
Interneta pakalpojumā Jūs atradīsiet saites uz tīmekļa vietnēm, kas ievietoti no ārējo pakalpojumu sniedzējiem, kas ir neatkarīgi no MASCUS. Kaut arī MASCUS piedāvā saites uz šiem pakalpojumiem, MASCUS vēlas norādīt, ka šos pakalpojumus sniedz attiecīgie pakalpojumu sniedzēji, un tos paredzēts izmantot pēc piegādātāju noteikumiem.
Kopējā MASCUS atbildība saskaņā ar šo piekrišanu visos gadījumos nepārsniedz EUR 500, izņemot gadījumus, kad kaitējumu izraisa tīša kaitniecība vai rupja neuzmanība.

9. Pieejamība

MASCUS ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji pārveidot, noņemt, pievienot vai kā citādi mainīt saturu interneta pakalpojumu vietnē, mainīt tās darbības laiku, tehnisko informāciju vai citu saturu. MASCUS ir tiesības uz laiku pārtraukt interneta pakalpojuma piegādi, ja tas nepieciešams pakalpojuma vietnes uzturēšanai.
MASCUS nevar tikt saukts pie atbildības par šādu pakalpojuma apturēšanu vai modificēšanu.

10. Noteikumu izmaiņas

Atlase un interneta pakalpojuma dizains pastāvīgi attīstās, tāpēc MASCUS patur tiesības mainīt savu pakalpojumu nosacījumus. Piereģistrēšanās laikā vai ar e-pasta starpniecību lietotājam jābūt informētam par pakalpojuma izmaiņām. Izmaiņas stājas spēkā piereģistrēšanās laikā vai 30 dienu laikā pēc to publicēšanas interneta pakalpojuma vietnē vai izziņošanas pa e-pasta starpniecību. Ja turpināt izmantot interneta pakalpojumu, tātad Jūs pieņemat jaunos nosacījumus arī tad, ja esat reģistrējies kā lietotājs pirms to stāšanās spēkā.

11. Atsauksmes

Ja Jūs uzskatāt, ka materiāls, kas publicēts interneta pakalpojumā, ir neprecīzs vai kļūdains, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot informāciju uz MASCUS, izmantojot "Feedback" saiti interneta pakalpojuma sākumlapā. Lūdzu, aprakstiet kļūdu vai defektu detalizētā ziņojumā.

12. Noteikumu anulēšana

Ja kāds no vispārējo noteikumu punktiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai spēku zaudējušu, visi pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā.

13. Force majeure (nepārvarama vara)

Neviena no pusēm nav atbildīga par līgumsaistību neizpildi, ja pastāv šķēršļi, ko puses nevar ietekmēt (piemēram, streiks, lokauts, datu komunikācijas traucējumi, ugunsgrēki, zādzības, plūdi, sabotāža, vandālisms vai jebkurš cits negaidīts notikums), šķēršļi, ko nevar paredzēt, noslēdzot līgumu, un sekas, ko puses nevar novērst.

14. Noteikumu derīgums

Šie saistošie nosacījumi stāsies spēkā tad, kad tos pieņemat, izmantojot interneta pakalpojums, vai kad reģistrējaties kā lietotājs interneta pakalpojuma vietnē. Šie nosacījumi ir spēkā uz nenoteiktu laiku. MASCUS vienmēr var liegt lietotājam tiesības izmantot interneta pakalpojums, ja lietotājs pārkāpj šos nosacījumus vai traucē citiem lietotājiem.

15. Līguma priekšlaicīga izbeigšana

Neņemot vērā to, kas noteikts citādi, jebkura puse var ar paziņojumu uzteikt līgumu ar tūlītēju stāšanos spēkā, ja:
a) Kāda no pusēm būtībā pārkāpj līguma nosacījumus un 30 dienu laikā nespēj tos atjaunot pēc rakstiska pieprasījuma.
b) Kāda no pusēm aptur maksājumus, piedāvā iemaksu, bankrotē, tiek pakļauta arestam vai citu līdzīgu apstākļu gadījumā, ko var pamatoti uzskatīt par pierādījumu maksātnespējai vai likvidācijai.

16. Apakšuzņēmēji

MASCUS ir tiesības izmantot apakšuzņēmējus, sniedzot savus pakalpojumus.

17. Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

Uz šo vienošanos attiecināmi Nīderlandes tiesību akti. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no vai ir saistīti ar šo līgumu vai pārkāpšanu, izbeigšanu vai derīgumu punktu, tiks galīgi šķirts Amsterdamas tiesā, Nīderlandē.

18. Kontaktinformācija

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Reģistrācijas numurs: 57776806