Jūsu jautājumi un komentāri ir ļoti noderīgi sistēmas Mascus pilnveidošanā. Mēs izlasīsim jūsu atsauksmi un, ja nepieciešams, atbildēsim uz to, cik ātri vien būs iespējams.

Ievietot atsauksmi

Mans komentārs: *
Vēlos saņemt atbildi
Vārds/Uzvārds:
E-pasts: *
Telefona numurs: *

Kontaktinformācija

FOS GROUP SIA
Miera iela 36
LV-1001 Rīga
Latvija

Kristīne Dūdiņa- Veidemane
Sales Manager
Тel. +371 2 0394 090