Jūsu jautājumi un komentāri ir ļoti noderīgi sistēmas Mascus pilnveidošanā. Mēs izlasīsim Jūsu jautājumu vai atsauksmi un, ja nepieciešams, atbildēsim uz to, cik ātri vien būs iespējams. Izmantojiet šo saziņas formu arī, ja vēlaties saņemt informācijas publicēšanas piedāvājumu.

Ievietot atsauksmi

Mans komentārs: *
Vēlos saņemt atbildi
Vārds/Uzvārds:
E-pasts: *
Telefona numurs: *

Kontaktinformācija

Mascus Latvija - FOS GROUP SIA

Miera iela 36
LV-1001 Rīga
Latvija

+371 2 9464 806

Kristīne Dūdiņa-Veidemane
Sales Manager
+371 20394090
info@mascus.lv