General Terms and Conditions

Vispārīgie nosacījumi

Laipni lūgti Interneta pakalpojuma vidē, ko nodrošina Mascus ar mājaslapas www.mascus.nl palīdzību (turpmāk dēvēti par “Interneta pakalpojums”). Izmantojot un/vai reģistrējoties Interneta pakalpojumā, jūs piekrītat ievērot zemāk norādītos nosacījumus. Tādēļ mēs lūdzam jūs rūpīgi izskatīt nosacījumus. Gadījumā, ja konstatētas nesakritības starp tulkojumu un versiju holandiešu valodā, versija holandiešu valodā tiek uzskatīta par galveno. Ar šo tiek stingri izslēgti citu pušu, izņemot Mascus, vispārīgie nosacījumi.

1. Vispārīgā informācija par interneta pakalpojumiem

Interneta pakalpojums ir publiskā tirgus vietne uz Interneta bāzes, kurā lietotāji var atrast, pirkt un pārdot kravas automašīnas un tehniku. Interneta pakalpojums piedāvā aktuālu lietotu automašīnu un iekārtu izvēli no vadošajiem ražotājiem un mazumtirgotājiem. Arī privātie pārdevēji var izvietot sludinājumus. Interneta pakalpojumi saved kopā pircējus un pārdevējus.
Interneta pakalpojumu mērķis ir publicēt Internetā sludinājumus par lietotām automašīnām un tehniku. Pārdošanas līgumi par lietotām automašīnām vai lietotu tehniku, kas tiek piedāvātas pārdošanai Interneta pakalpojumā („Priekšmets”) vienmēr tiek sastādīti un noslēgti tieši starp pārdevēju un pircēju. Mascus nekādā veidā nav iesaistīts darījumā vai pirkuma līgumā. Pārdevējs nodrošina visu informāciju par Priekšmetu. Mascus neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, kas sniegta Interneta pakalpojuma sludinājumā.
Interneta pakalpojumā publicēto sludinājumu mērķis ir tikai informatīvs. Lai gan Mascus vēlas, lai pārdevēji, kas izmanto Interneta pakalpojumu, ir uzmanīgi un rīkojas godprātīgi, Mascus nevar garantēt, ka pārdevēju nodrošinātie dati nesaturēs nekādas kļūdas. Pirms iegādāties Priekšmetu, kas tiek reklamēts pārdošanai Interneta pakalpojumā, pircējam ir pienākums pārbaudīt ar pārdevēju visu informāciju, kas var ietekmēt pircēja iegādes lēmumu. Iegādājoties priekšmetu ar Interneta pakalpojuma palīdzību, pircējam ir jāuzmanās tāpat, kā iegādājoties līdzīgu priekšmetu, balstoties uz sludinājumu avīzē vai citādāk.
Ja nolemsiet iegādāties lietotu automašīnu vai tehniku, lai izmantotu finansēšanas vai transportēšanas pakalpojumu vai jebkuru citu produktu, balstoties uz Interneta pakalpojumā publicētajiem datiem, jūsu līguma slēgšanas partneris ir produkta pārdevējs, nevis Mascus.

2. Lai reģistrētos kā Interneta pakalpojuma lietotājs

Ja vēlaties reģistrēties kā lietotājs Mascus Interneta pakalpojumā, jums jāievada pieprasītie lietotāja dati un jāpiekrīt ievērot nosacījumi un noteikumi, kuri jums ir sniegti, pirms reģistrēties kā lietotājam (izmantojot saiti). Mascus saglabā jūsu sniegto informāciju, kas nozīmē, ka jums nav tā jāievada atkārtoti, ja izmantojat Interneta pakalpojumu nākamreiz. Ikvienam, kas reģistrējas kā pakalpojuma lietotājs, ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Akceptējot Interneta pakalpojuma lietošanas nosacījumus, jūs apliecināt, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza, un piekrītat nekavējoties paziņot Mascus ar e-pasta palīdzību, ja jūsu informācija mainās. Mascus patur tiesības atteikt reģistrāciju, nenorādot nekādu iemeslu. Mascus var izbeigt jūsu lietotāja tiesības, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepareiza vai ja jūs neesat informējuši par izmaiņām. Mascus var arī atteikt jums tiesības izmantot Interneta pakalpojumu un atcelt jūsu kontu, ja jūs rīkojaties pretrunā ar nosacījumiem un noteikumiem. Mascus arī ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar likumdošanā noteikto.
Lai izmantotu Interneta pakalpojumu, jums ir nepieciešams lietotāja vārds un parole, kas nedrīkst būt pieejami nepiederošām personām. Kā Interneta pakalpojuma lietotājam jums ir nekavējoties jāinformē Mascus ar e-pasta palīdzību, ja trešā puse ir piekļuvusi jūsu lietotāja vārdam vai parolei. Līdz paziņojuma saņemšanai jūs atbildat par Interneta pakalpojuma lietošanu ar savu lietotāja vārdu un paroli, lai gan jūs nepieļautu lietošanu.

3. Datu aizsardzība un sīkfailu izmantošana

Mascus respektē lietotāju privātumu un cenšas ar visiem komerciāli pamatotajiem līdzekļiem nepieļaut Interneta pakalpojumā sniegto personas datu neatbilstošu izmantošanu. Dati, ko Mascus ievāc vai kas tam tiek sniegti, tiek glabāti serveros Eiropā. Mascus var izmantot un nodot informāciju par klientiem (piemēram, vārdu un e-pasta adreses) trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai veiktu funkcijas saistībā ar Mascus pakalpojumiem. Ja Mascus izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz Mascus atbalstīt tā uzņēmējdarbību, Mascus izmanto līgumiskus un tehniskus līdzekļus, lai panāktu, ka šie pakalpojumu sniedzēji izmanto tiem sniegto informāciju tikai, lai nodrošinātu Mascus produktu un pakalpojumu sniegšanu, nevis savai lietošanai. Dati var tikt nodoti piederumu, papildinošo produktu un finansēšanas pakalpojumu piegādātājiem, vai citiem lietotās tehnikas piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar lietotāja pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem. Sīkāka informācija ir atrodama mūsu Privātuma politikā, kas ietver sevī informāciju par to, kā Mascus lieto sīkfailus. Reģistrējoties kā Interneta pakalpojuma lietotājs, jūs piekrītat šai Privātuma politikai, ieskaitot Mascus sīkfailu lietošanai.

4. Lai publicētu sludinājumu

Sludinājums, ko jūs publicējat vai nosūtat Mascus, tiek interpretēts kā pieprasījums publicēt reklāmas sludinājumu Interneta pakalpojumā. Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai norādītu, kurā mājaslapas kategorijā katrs sludinājums ir jāpublicē; Mascus mājaslapas sarakstos, Mascus Plus (pašam pārdevējam piederošs tehnikas uzskaitījums viņa mājaslapā) un/vai pārdevēja paša intraneta/ekstraneta pakalpojumā.
Interneta pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka tas ir ieguvis nepieciešamās tiesības un atļaujas uz saturu, ko tas rada Interneta pakalpojumā. Tā radītais saturs nedrīkst aizskart kādas citas fiziskās vai juridiskās personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības un nedrīkst saturēt apliecinājumus vai materiālu, kura publikācija var izraisīt Mascus zaudējumu atlīdzināšanas vai citas saistības. Interneta pakalpojuma lietotājs apņemas pilnībā kompensēt jebkādu un visu Mascus nodarīto kaitējumu, ja saturs neatbilst šim nosacījumam.
Ja sludinājums kāda iemesla dēļ nav piemērots publicēšanai, Mascus sazināsies ar pārdevēju ar e-pasta palīdzību. Mascus patur tiesības nekavējoties noņemt saturu, papildus par to neinformējot pārdevēju, un izbeigt pārdevēja vai pircēja, kuri saskaņā ar Mascus novērtējumu, lieto Interneta pakalpojumu neatbilstoši vai tādā veidā, kas ir pretrunā ar labām manierēm, lietošanas tiesības. Katra sludinājuma publicēšanas priekšnosacījumi tiek izvērtēti atsevišķi.
Sludinājums var attiekties tikai uz vienu Priekšmetu (lietotā automašīna vai lietota tehnika).
Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka sludinājums satur pareizos produkta datus, kas nodrošina pietiekamu informāciju par Priekšmetu, tā stāvokli un citiem faktoriem, kas ir svarīgi no pircēja perspektīvas, lai ievērotu likumdošanas, normatīvo aktu un labas tirdzniecības prakses prasības. Jūs piekrītat ievērot informāciju par cenu un garantiju un citu informāciju, kuru sniedzat mums savā sludinājumā. Jums ir pienākums informēt Mascus, ja reklamētais Priekšmets ir pārdots, lai jūsu sludinājumu var dzēst.
Mascus ir tiesības rediģēt, kategorizēt un kopēt daļu vai visu materiālu, kuru jūs esat ievadījis Interneta pakalpojumā, un brīvi izmantot to savas uzņēmējdarbības nolūkos.
Mascus nevar pārbaudīt, vai lietotāju sniegtā informācija ir pareiza. Tādēļ informētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkādām izmaksām un kaitējumu, ko izraisa nepareiza informācija, kas sniegta Mascus. Var jebkurā laikā atcelt sludinājuma publicēšanu. Reklāmas sludinājuma maksa netiks ieturēta, ja sludinājums tiek atcelts pirms tā publikācijas.
Tā kā Mascus ievēro intervālus, lai indeksētu datus un drošības pasākumus, maksas sludinājumu saturs nav uzreiz redzams Mascus Interneta pakalpojumā. Indeksēšanas intervāli var mainīties, atkarībā no servera noslogojuma. Mascus rēķinu klientu sludinājumi parasti ir redzami Internetā pāris stundu laikā. Lai nodrošinātu mūsu klientu un apmeklētāju drošību, privātie sludinājumi tiek pārbaudīti, vai tajos nav krāpniecisks, maldinošs vai nelikumīgs saturs. Šī pārbaude var aizņemt līdz pat 72 stundām, līdz sludinājumi ir redzami Mascus Interneta pakalpojumā.
Mascus ir jāatmaksā sludinājuma maksa, ja Mascus nespēj nodrošināt saskaņota sludinājuma publicēšanu. Kompensācija par nepublicētu sludinājumu jebkurā gadījumā aprobežojas ar samaksāto sludinājuma maksu. Reklāmas maksa nav jāatmaksā, ja sludinājums nav publicēts tādu faktoru dēļ, kas ir ārpus Mascus kontroles, ko Mascus nevarēja pamatoti paredzēt vai novērst.

5. Maksa un rēķinu izrakstīšana

Reģistrēšanās par Interneta pakalpojuma lietotāju, sludinājumu lasīšana, sazināšanās ar pārdevējiem un pieprasījumu publicēšana ir bezmaksas.
Individuālu sludinājumu publicēšana Interneta pakalpojumā ir maksas pakalpojums. Maksa, kas tiek iekasēta par publicētiem sludinājumiem, tiek noteikta saskaņā ar aktuālo cenu sarakstu. PVN tiks pieskaitīts visām cenām, kas norādītas Mascus cenu sarakstā.
Sludinājuma, kas tiek nosūtīts uz Interneta pakalpojumu, publicēšana vienmēr ir atkarīga no tā, vai sludinājuma maksa ir samaksāta. Sludinājumus var apmaksāt vai nu, izmantojot interneta bankas, žiro, bankas pārskaitījuma vai kredītkartes pakalpojumus. Mascus sākuma lapās ir saites uz interneta banku, ko var izmantot maksājuma veikšanai. Sludinājums netiks publicēts, pirms tas nav pilnībā apmaksāts. Līgumiskie klienti, kas reklamē lietotās automašīnas un tehniku regulāri ik mēnesi, saņem rēķinus saskaņā ar cenu sarakstu vai klientu līgumiem.

6. Informācija par reklamētajām automašīnām un tehniku

Mascus vēlas uzsvērt lietotājam, ka datus par lietotajām automašīnām un iekārtām Interneta pakalpojumā nodrošina pārdevēji. Dati par Priekšmeta aplēsto stāvokli balstās uz pārdevēja subjektīvo novērtējumu un ir paša pārdevēja priekšstats par Priekšmeta stāvokli.
Dati par lietotās automašīnas/tehnikas stāvokli tādējādi nebalstās uz neatkarīga un neitrāla novērotāja veiktu novērtējumu. Mascus neatbild par šīs informācijas pareizību.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

Lietotājs apliecina, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz mājaslapām, domēniem, apakšdomēniem, dizainu, tekstu, saturu, attēliem, logo, preču zīmi Mascus, programmatūru un programmas materiālu un citu materiālu, kas ir iekļauts Interneta pakalpojumā, pieder Mascus, izņemot sludinājumu saturu, un ar šo lietotājs skaidri atsakās no jebkādām tiesībām uz šo intelektuālo īpašumu. Ja vien Mascus nav skaidri devis rakstisku atļauju, lietotājs nedrīkst izplatīt, publicēt, reproducēt, padarīt publiski vai komerciāli pieejamu vai citādāk izmantot aizsargāto materiālu.

8. Kompensācija par kaitējumu un atbildības robežas

Mascus negarantē, ka Interneta pakalpojums darbosies bez kļūdām vai ka Interneta pakalpojums un tā serveri nesatur datorvīrusus vai citus kaitīgus mehānismus. Mascus neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas izriet no kļūdām, datorvīrusiem vai citiem kaitīgiem mehānismiem. Ja Interneta pakalpojuma lietošana rada nepieciešamību pēc iekārtas vai datu apkopes vai nomaiņas, Mascus neuzņemas atbildību par šīm izmaksām. Interneta pakalpojums tiek sniegts „kāds ir”, un Mascus neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, ko izraisa Interneta pakalpojuma lietošana vai Interneta pakalpojuma kļūdaina funkcionēšana vai atteice.
Ja ir kāda Mascus izraisīta kļūda maksas pakalpojumu gadījumā, Mascus var izvēlēties vai nu labot kļūdu vai atgriezt lietotājam sludinājuma maksu. Kompensācijas summa ir lielākoties vienāda ar sludinājuma maksas summu, ko lietotājs ir samaksājis Mascus par Interneta pakalpojuma lietošanu. Mascus neuzņemas atbildību par kaitējumu, ko izraisa lietotājs vai trešā puse, vai kaitējumu, ko Mascus nevarētu pamatoti būt paredzējis.
Interneta pakalpojumā jūs atradīsies saites uz Interneta vietnēm, kuras publicē ārējie pakalpojumi sniedzēji, kas nav atkarīgi no Mascus. Lai gan Mascus piedāvā jums saites uz šiem pakalpojumiem, Mascus vēlas norādīt, ka šos pakalpojumus sniedz attiecīgie pakalpojumu sniedzēji, un tie ir jāizmanto saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka šie piegādātāji. Mascus nekādā veidā neuzņemas atbildību par citu produktiem vai pakalpojumiem.
Mascus kopējā atbildība, kas noteikta šajā līgumā, jebkurā gadījumā aprobežojas ar EUR 500, izņemot gadījumus, kad kaitējumu izraisa apzināta darbība vai rupja nolaidība.

9. Pieejamība

Mascus ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma pilnībā vai daļēji pārveidot, dzēst, pievienot vai citādāk mainīt Interneta pakalpojuma saturu, vai tā darbības laikus, tehnisko informāciju vai citu saturu. Mascus ir tiesības uz laiku apturēt Interneta pakalpojuma nodrošināšanu Interneta pakalpojuma apkopes vai modifikācijas veikšanas nolūkos, un Mascus nevar tikt saukts pie atbildības par šādu apturēšanu, apkopi vai modifikāciju.

10. Nosacījumu grozījumi

Interneta pakalpojuma izvēle un dizains nepārtraukti mainās, un tādēļ Mascus patur tiesības mainīt tā pakalpojumu nosacījumus. Lietotājs tiks informēts par grozītajiem nosacījumiem pieslēgšanās brīdī vai pa e-pastu. Grozījumi stāsies spēkā pēc pieslēgšanās vai 30 dienu laikā pēc tam, kad tie ir publicēti Interneta pakalpojumā (tai skaitā ar e-pasta palīdzību). Ja turpināsiet lietot Interneta pakalpojumu pēc tam, kad nosacījumi ir mainīti, jūs apliecināt, ka jaunie nosacījumi ir jums saistoši pat, ja esat reģistrējies, pirms jaunie nosacījumi ir stājušies spēkā.

11. Atsauksmes

Ja uzskatāt, ka Interneta pakalpojumā publicētais materiāls kādā tā daļā ir nepareizs vai kļūdains, lūdzam informēt mūs, atsūtot informāciju Mascus, izmantojot „atsauksmes” saiti Interneta pakalpojuma pirmajā lapā. Lūdzam detalizēti ziņojumā aprakstīt kļūdu vai defektu.

12. Nosacījumu spēkā neesamība

Ja kāds no šiem vispārīgajiem nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai jebkādā mērā neīstenojamu, visi pārējie nosacījumi saglabā pilnu spēku.

13. Nepārvaramā vara

Puse nav atbildīga par līguma saistību pārkāpumu, ko izraisa apstākļi, kas neietilpst puses ietekmes sfērā (piemēram, streiks, lokauts, datu pārraides kļūda, ugunsgrēks, zādzība, ūdens izraisīts bojājums, sabotāža, vandālisms vai jebkāds cits negaidīts notikums), apstākļi, kurus puse pamatoti nevarēja paredzēt, noslēdzot līgumu, un sekas, kuras puse nevarēja pamatoti novērst.

14. Nosacījumu spēkā esamība

Šie saistošie nosacījumi stāsies spēkā, kad jūs tos akceptējat, izmantojot Interneta pakalpojumus vai reģistrējoties kā lietotājs Interneta pakalpojumā. Nosacījumi ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Mascus var vienmēr atteikt tiesības lietot Interneta pakalpojumus, ja lietotājs pārkāpj šos nosacījumus, traucē citiem lietotājiem vai pakalpojuma lietošanai.

15. Priekšlaicīga izbeigšana

Neatkarīgi no tā, kas iepriekš ir noteikts, ikviena puse var nekavējoties atcelt līgumu, paziņojot par to, ja:
a) Kāda no pusēm pieļauj būtisku savu līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu un nenovērš to 30 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma.
b) Kāda no pusēm atceļ maksājumus, piedāvā maksājumus pa daļām, bankrotē, tai tiek piemērots arests vai rodas līdzīgi apstākļi, kas varētu būt pamatoti uzskatīti par maksātnespējas vai likvidācijas pierādījumu.

16. Apakšuzņēmēji

Mascus ir tiesības izmantot apakšuzņēmējus savu pakalpojumu sniegšanai.

17. Strīdu risināšana un spēkā esošā likumdošana

Uz šo līgumu attiecas Nīderlandes likumdošana, izslēdzot likumdošanas nosacījumu izvēli. Jebkādi strīdi, pretrunas vai prasības, kas izriet no vai ir saistīti ar šo līgumu, vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek galīgi atrisināti Amsterdamas tiesā, Nīderlandē.

18. Kontaktinformācija

Mascus International BV
Bijster 3
4817 HX Breda
Nīderlande
Reģistrācijas numurs: 57776806